เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF

4384 12

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

      เมื่อเราจะโพสบทความหรืออะไรสักอย่าง ในบอร์ด SMF แล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีตัวอักษร เราก็กดที่ เปลี่ยนสี ก็จะมีสีที่เป็นข้อความขึ้นมาให้เราเลือก แต่ด้วยความที่มันเป็นข้อความนี่แหละ ทำให้เรานึกไม่ออกว่าสีที่ได้จะเป็นยังไง เช่น สีเขียวฟ้า เราก็ต้องมานั่งจินตนาการอีกว่าจะออกมาแบบไหน จะเข้มหรืออ่อนยังไง .... ทีนี้พอจะดูก็ต้องกดแสดงตัวอย่าง จึงจะรู้ว่าเป็นสีแบบไหน ???
      พอเห็นสีที่ได้แล้ว ก็ไม่ถูกใจอีก อยากได้เข้มกว่านี้ หรืออ่อนกว่านี้ อยากได้ตัวเลือกสีที่หลากหลายกว่านี้  :'(


วันนี้เราจะมาเพิ่มตัวเลือกสีของตัวอักษรให้กับ SMF กัน แล้วที่สำคัญไม่ต้องมานั่งจินตนาการสีที่จะออกมาด้วย เพราะมันจะโชว์ให้เห็นจะๆ เลยว่าเลือกสีอะไรวิธีทำ

เปิดไฟล์ Themes/default/scripts/editor.php

หา
โค๊ด: [Select]
for (var sSelectValue in oCurButton.oOptions)
// we've been through this before
if (sSelectValue != '')
sOptions += '<option value="' + sSelectValue.php_htmlspecialchars() + '">' + oCurButton.oOptions[sSelectValue].php_htmlspecialchars() + '</option>';

แก้เป็น
โค๊ด: [Select]
for (var sSelectValue in oCurButton.oOptions)
{
// we've been through this before
if (sSelectValue != '')
{
var optionStyle = '';

if (oCurButton.sName == 'sel_color')
optionStyle = 'style="color: ' + sSelectValue.php_htmlspecialchars() + ';"';
else if (oCurButton.sName == 'sel_size')
optionStyle = 'style="font-size: ' + oCurButton.oOptions[sSelectValue].php_htmlspecialchars() + ';"';
else if (oCurButton.sName == 'sel_face')
optionStyle = 'style="font-family: ' + sSelectValue.php_htmlspecialchars() + ';"';   

sOptions += '<option style="color:' + sSelectValue.php_htmlspecialchars() + ';background:' + sSelectValue.php_htmlspecialchars() + '" value="' + sSelectValue.php_htmlspecialchars() + '" ' + optionStyle + '>' + sSelectValue.php_htmlspecialchars() + '</option>';
}
   }


เปิดไฟล์ Themes/default/GenericControls.template.php

หา
โค๊ด: [Select]
\'\': ', JavaScriptEscape($txt['change_color']), ',
\'black\': ', JavaScriptEscape($txt['black']), ',
\'red\': ', JavaScriptEscape($txt['red']), ',
\'yellow\': ', JavaScriptEscape($txt['yellow']), ',
\'pink\': ', JavaScriptEscape($txt['pink']), ',
\'green\': ', JavaScriptEscape($txt['green']), ',
\'orange\': ', JavaScriptEscape($txt['orange']), ',
\'purple\': ', JavaScriptEscape($txt['purple']), ',
\'blue\': ', JavaScriptEscape($txt['blue']), ',
\'beige\': ', JavaScriptEscape($txt['beige']), ',
\'brown\': ', JavaScriptEscape($txt['brown']), ',
\'teal\': ', JavaScriptEscape($txt['teal']), ',
\'navy\': ', JavaScriptEscape($txt['navy']), ',
\'maroon\': ', JavaScriptEscape($txt['maroon']), ',
\'limegreen\': ', JavaScriptEscape($txt['lime_green']), ',
\'white\': ', JavaScriptEscape($txt['white']), '

แก้เป็น
โค๊ด: [Select]
\'\': ', JavaScriptEscape($txt['change_color']), ',
\'#000000\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#333333\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#666666\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#999999\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#DDDDDD\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#990000\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#CC0000\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FF0000\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FF6666\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FF9999\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FF3300\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FF6600\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FF9900\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FFCC00\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FFFF33\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#003300\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#006600\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#009900\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#00CC00\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#00FF33\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#000066\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#0000CC\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#0033FF\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#00CCFF\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#00FFFF\': ', JavaScriptEscape(), ',
\'#FFFFFF\': ', JavaScriptEscape(), '


ขอให้สนุกกับสีสันนะครับ
 :-[ :-[ :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27/05/17 เวลา 17:32 น. โดย SUPPORT »

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08/07/14 เวลา 20:47 น. »
เยี่ยมครับ ปักหมุดไว้ก่อน

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 00:04 น. »
 :-X ผมใช้ SMF 2.0.8 ใน GenericControls.template.php ไม่มีข้อความที่ให้ค้นหาครับ

โค๊ด: [Select]
<?php
/**
 * Simple Machines Forum (SMF)
 *
 * @package SMF
 * @author Simple Machines
 * @copyright 2011 Simple Machines
 * @license http://www.simplemachines.org/about/smf/license.php BSD
 *
 * @version 2.0
 */

// This function displays all the stuff you get with a richedit box - BBC, smileys etc.
function template_control_richedit($editor_id$smileyContainer null$bbcContainer null)
{
global $context$settings$options$txt$modSettings$scripturl;

$editor_context = &$context['controls']['richedit'][$editor_id];

echo '
<div>
<div style="width: 98.8%;">
<div>
<textarea class="editor" name="'
$editor_id'" id="'$editor_id'" rows="'$editor_context['rows'], '" cols="600" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" onchange="storeCaret(this);" tabindex="'$context['tabindex']++, '" style="height: '$editor_context['height'], '; ', isset($context['post_error']['no_message']) || isset($context['post_error']['long_message']) ? 'border: 1px solid red;' '''">'$editor_context['value'], '</textarea>
</div>
<div id="'
$editor_id'_resizer" class="richedit_resize"></div>
</div>
</div>
<input type="hidden" name="'
$editor_id'_mode" id="'$editor_id'_mode" value="0" />
<script type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA['
;

// Show the smileys.
if ((!empty($context['smileys']['postform']) || !empty($context['smileys']['popup'])) && !$editor_context['disable_smiley_box'] && $smileyContainer !== null)
{
echo '
var oSmileyBox_'
$editor_id' = new smc_SmileyBox({
sUniqueId: '
JavaScriptEscape('smileyBox_' $editor_id), ',
sContainerDiv: '
JavaScriptEscape($smileyContainer), ',
sClickHandler: '
JavaScriptEscape('oEditorHandle_' $editor_id '.insertSmiley'), ',
oSmileyLocations: {'
;

foreach ($context['smileys'] as $location => $smileyRows)
{
echo '
'
$location': [';
foreach ($smileyRows as $smileyRow)
{
echo '
['
;
foreach ($smileyRow['smileys'] as $smiley)
echo '
{
sCode: '
JavaScriptEscape($smiley['code']), ',
sSrc: '
JavaScriptEscape($settings['smileys_url'] . '/' $smiley['filename']), ',
sDescription: '
JavaScriptEscape($smiley['description']), '
}'
, empty($smiley['isLast']) ? ',' '';

echo '
]'
, empty($smileyRow['isLast']) ? ',' '';
}
echo '
]'
$location === 'postform' ',' '';
}
echo '
},
sSmileyBoxTemplate: '
JavaScriptEscape('
%smileyRows% %moreSmileys%
'
), ',
sSmileyRowTemplate: '
JavaScriptEscape('
<div>%smileyRow%</div>
'
), ',
sSmileyTemplate: '
JavaScriptEscape('
<img src="%smileySource%" align="bottom" alt="%smileyDescription%" title="%smileyDescription%" id="%smileyId%" />
'
), ',
sMoreSmileysTemplate: '
JavaScriptEscape('
<a href="#" id="%moreSmileysId%">[' 
. (!empty($context['smileys']['postform']) ? $txt['more_smileys'] : $txt['more_smileys_pick']) . ']</a>
'
), ',
sMoreSmileysLinkId: '
JavaScriptEscape('moreSmileys_' $editor_id), ',
sMoreSmileysPopupTemplate: '
JavaScriptEscape('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>' 
$txt['more_smileys_title'] . '</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="' 
$settings['theme_url'] . '/css/index' $context['theme_variant'] . '.css?fin20" />
</head>
<body id="help_popup">
<div class="padding windowbg">
<div class="cat_bar">
<h3 class="catbg">
$txt['more_smileys_pick'] . '
</h3>
</div>
<div class="padding">
%smileyRows%
</div>
<div class="smalltext centertext">
<a href="#" id="%moreSmileysCloseLinkId%">' 
$txt['more_smileys_close_window'] . '</a>
</div>
</div>
</body>
</html>'
), '
});'
;
}

if ($context['show_bbc'] && $bbcContainer !== null)
{
echo '
var oBBCBox_'
$editor_id' = new smc_BBCButtonBox({
sUniqueId: '
JavaScriptEscape('BBCBox_' $editor_id), ',
sContainerDiv: '
JavaScriptEscape($bbcContainer), ',
sButtonClickHandler: '
JavaScriptEscape('oEditorHandle_' $editor_id '.handleButtonClick'), ',
sSelectChangeHandler: '
JavaScriptEscape('oEditorHandle_' $editor_id '.handleSelectChange'), ',
aButtonRows: ['
;

// Here loop through the array, printing the images/rows/separators!
foreach ($context['bbc_tags'] as $i => $buttonRow)
{
echo '
['
;
foreach ($buttonRow as $tag)
{
// Is there a "before" part for this bbc button? If not, it can't be a button!!
if (isset($tag['before']))
echo '
{
sType: \'button\',
bEnabled: '
, empty($context['disabled_tags'][$tag['code']]) ? 'true' 'false'',
sImage: '
JavaScriptEscape($settings['images_url'] . '/bbc/' $tag['image'] . '.gif'), ',
sCode: '
JavaScriptEscape($tag['code']), ',
sBefore: '
JavaScriptEscape($tag['before']), ',
sAfter: '
, isset($tag['after']) ? JavaScriptEscape($tag['after']) : 'null'',
sDescription: '
JavaScriptEscape($tag['description']), '
}'
, empty($tag['isLast']) ? ',' '';

// Must be a divider then.
else
echo '
{
sType: \'divider\'
}'
, empty($tag['isLast']) ? ',' '';
}

// Add the select boxes to the first row.
if ($i == 0)
{
// Show the font drop down...
if (!isset($context['disabled_tags']['font']))
echo ',
{
sType: \'select\',
sName: \'sel_face\',
oOptions: {
\'\': '
JavaScriptEscape($txt['font_face']), ',
\'courier\': \'Courier\',
\'arial\': \'Arial\',
\'arial black\': \'Arial Black\',
\'impact\': \'Impact\',
\'verdana\': \'Verdana\',
\'times new roman\': \'Times New Roman\',
\'georgia\': \'Georgia\',
\'andale mono\': \'Andale Mono\',
\'trebuchet ms\': \'Trebuchet MS\',
\'comic sans ms\': \'Comic Sans MS\'
}
}'
;

// Font sizes anyone?
if (!isset($context['disabled_tags']['size']))
echo ',
{
sType: \'select\',
sName: \'sel_size\',
oOptions: {
\'\': '
JavaScriptEscape($txt['font_size']), ',
\'1\': \'8pt\',
\'2\': \'10pt\',
\'3\': \'12pt\',
\'4\': \'14pt\',
\'5\': \'18pt\',
\'6\': \'24pt\',
\'7\': \'36pt\'
}
}'
;

// Print a drop down list for all the colors we allow!
if (!isset($context['disabled_tags']['color']))
echo ',
{
sType: \'select\',
sName: \'sel_color\',
oOptions: {
\'\': '
JavaScriptEscape($txt['change_color']), ',
\'black\': '
JavaScriptEscape($txt['black']), ',
\'red\': '
JavaScriptEscape($txt['red']), ',
\'yellow\': '
JavaScriptEscape($txt['yellow']), ',
\'pink\': '
JavaScriptEscape($txt['pink']), ',
\'green\': '
JavaScriptEscape($txt['green']), ',
\'orange\': '
JavaScriptEscape($txt['orange']), ',
\'purple\': '
JavaScriptEscape($txt['purple']), ',
\'blue\': '
JavaScriptEscape($txt['blue']), ',
\'beige\': '
JavaScriptEscape($txt['beige']), ',
\'brown\': '
JavaScriptEscape($txt['brown']), ',
\'teal\': '
JavaScriptEscape($txt['teal']), ',
\'navy\': '
JavaScriptEscape($txt['navy']), ',
\'maroon\': '
JavaScriptEscape($txt['maroon']), ',
\'limegreen\': '
JavaScriptEscape($txt['lime_green']), ',
\'white\': '
JavaScriptEscape($txt['white']), '
}
}'
;
}
echo '
]'
$i == count($context['bbc_tags']) - '' ',';
}
echo '
],
sButtonTemplate: '
JavaScriptEscape('
<img id="%buttonId%" src="%buttonSrc%" align="bottom" width="23" height="22" alt="%buttonDescription%" title="%buttonDescription%" />
'
), ',
sButtonBackgroundImage: '
JavaScriptEscape($settings['images_url'] . '/bbc/bbc_bg.gif'), ',
sButtonBackgroundImageHover: '
JavaScriptEscape($settings['images_url'] . '/bbc/bbc_hoverbg.gif'), ',
sActiveButtonBackgroundImage: '
JavaScriptEscape($settings['images_url'] . '/bbc/bbc_hoverbg.gif'), ',
sDividerTemplate: '
JavaScriptEscape('
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/bbc/divider.gif" alt="|" style="margin: 0 3px 0 3px;" />
'
), ',
sSelectTemplate: '
JavaScriptEscape('
<select name="%selectName%" id="%selectId%" style="margin-bottom: 1ex; font-size: x-small;">
%selectOptions%
</select>
'
), ',
sButtonRowTemplate: '
JavaScriptEscape('
<div>%buttonRow%</div>
'
), '
});'
;
}

// Now it's all drawn out we'll actually setup the box.
echo '
var oEditorHandle_'
$editor_id' = new smc_Editor({
sSessionId: '
JavaScriptEscape($context['session_id']), ',
sSessionVar: '
JavaScriptEscape($context['session_var']), ',
sFormId: '
JavaScriptEscape($editor_context['form']), ',
sUniqueId: '
JavaScriptEscape($editor_id), ',
bRTL: '
$txt['lang_rtl'] ? 'true' 'false'',
bWysiwyg: '
$editor_context['rich_active'] ? 'true' 'false'',
sText: '
JavaScriptEscape($editor_context['rich_active'] ? $editor_context['rich_value'] : ''), ',
sEditWidth: '
JavaScriptEscape($editor_context['width']), ',
sEditHeight: '
JavaScriptEscape($editor_context['height']), ',
bRichEditOff: '
, empty($modSettings['disable_wysiwyg']) ? 'false' 'true'',
oSmileyBox: '
, !empty($context['smileys']['postform']) && !$editor_context['disable_smiley_box'] && $smileyContainer !== null 'oSmileyBox_' $editor_id 'null'',
oBBCBox: '
$context['show_bbc'] && $bbcContainer !== null 'oBBCBox_' $editor_id 'null''
});
smf_editorArray[smf_editorArray.length] = oEditorHandle_'
$editor_id';';

echo '
// ]]></script>'
;
}

function 
template_control_richedit_buttons($editor_id)
{
global $context$settings$options$txt$modSettings$scripturl;

$editor_context = &$context['controls']['richedit'][$editor_id];

echo '
<input type="submit" value="'
, isset($editor_context['labels']['post_button']) ? $editor_context['labels']['post_button'] : $txt['post'], '" tabindex="'$context['tabindex']++, '" onclick="return submitThisOnce(this);" accesskey="s" class="button_submit" />';

if ($editor_context['preview_type'])
echo '
<input type="submit" name="preview" value="'
, isset($editor_context['labels']['preview_button']) ? $editor_context['labels']['preview_button'] : $txt['preview'], '" tabindex="'$context['tabindex']++, '" onclick="'$editor_context['preview_type'] == 'return event.ctrlKey || previewPost();' 'return submitThisOnce(this);''" accesskey="p" class="button_submit" />';

if ($context['show_spellchecking'])
echo '
<input type="button" value="'
$txt['spell_check'], '" tabindex="'$context['tabindex']++, '" onclick="oEditorHandle_'$editor_id'.spellCheckStart();" class="button_submit" />';
}

// What's this, verification?!
function template_control_verification($verify_id$display_type 'all'$reset false)
{
global $context$settings$options$txt$modSettings;

$verify_context = &$context['controls']['verification'][$verify_id];

// Keep track of where we are.
if (empty($verify_context['tracking']) || $reset)
$verify_context['tracking'] = 0;

// How many items are there to display in total.
$total_items count($verify_context['questions']) + ($verify_context['show_visual'] ? 0);

// If we've gone too far, stop.
if ($verify_context['tracking'] > $total_items)
return false;

// Loop through each item to show them.
for ($i 0$i $total_items$i++)
{
// If we're after a single item only show it if we're in the right place.
if ($display_type == 'single' && $verify_context['tracking'] != $i)
continue;

if ($display_type != 'single')
echo '
<div id="verification_control_'
$i'" class="verification_control">';

// Do the actual stuff - image first?
if ($i == && $verify_context['show_visual'])
{
if ($context['use_graphic_library'])
echo '
<img src="'
$verify_context['image_href'], '" alt="'$txt['visual_verification_description'], '" id="verification_image_'$verify_id'" />';
else
echo '
<img src="'
$verify_context['image_href'], ';letter=1" alt="'$txt['visual_verification_description'], '" id="verification_image_'$verify_id'_1" />
<img src="'
$verify_context['image_href'], ';letter=2" alt="'$txt['visual_verification_description'], '" id="verification_image_'$verify_id'_2" />
<img src="'
$verify_context['image_href'], ';letter=3" alt="'$txt['visual_verification_description'], '" id="verification_image_'$verify_id'_3" />
<img src="'
$verify_context['image_href'], ';letter=4" alt="'$txt['visual_verification_description'], '" id="verification_image_'$verify_id'_4" />
<img src="'
$verify_context['image_href'], ';letter=5" alt="'$txt['visual_verification_description'], '" id="verification_image_'$verify_id'_5" />
<img src="'
$verify_context['image_href'], ';letter=6" alt="'$txt['visual_verification_description'], '" id="verification_image_'$verify_id'_6" />';

if (WIRELESS)
echo '<br />
<input type="text" name="'
$verify_id'_vv[code]" value="', !empty($verify_context['text_value']) ? $verify_context['text_value'] : '''" size="30" tabindex="'$context['tabindex']++, '" class="input_text" />';
else
echo '
<div class="smalltext" style="margin: 4px 0 8px 0;">
<a href="'
$verify_context['image_href'], ';sound" id="visual_verification_'$verify_id'_sound" rel="nofollow">'$txt['visual_verification_sound'], '</a> / <a href="#" id="visual_verification_'$verify_id'_refresh">'$txt['visual_verification_request_new'], '</a>'$display_type != 'quick_reply' '<br />' '''<br />
'
$txt['visual_verification_description'], ':'$display_type != 'quick_reply' '<br />' '''
<input type="text" name="'
$verify_id'_vv[code]" value="', !empty($verify_context['text_value']) ? $verify_context['text_value'] : '''" size="30" tabindex="'$context['tabindex']++, '" class="input_text" />
</div>'
;
}
else
{
// Where in the question array is this question?
$qIndex $verify_context['show_visual'] ? $i $i;

echo '
<div class="smalltext">
'
$verify_context['questions'][$qIndex]['q'], ':<br />
<input type="text" name="'
$verify_id'_vv[q]['$verify_context['questions'][$qIndex]['id'], ']" size="30" value="'$verify_context['questions'][$qIndex]['a'], '" '$verify_context['questions'][$qIndex]['is_error'] ? 'style="border: 1px red solid;"' ''' tabindex="'$context['tabindex']++, '" class="input_text" />
</div>'
;
}

if ($display_type != 'single')
echo '
</div>'
;

// If we were displaying just one and we did it, break.
if ($display_type == 'single' && $verify_context['tracking'] == $i)
break;
}

// Assume we found something, always,
$verify_context['tracking']++;

// Tell something displaying piecemeal to keep going.
if ($display_type == 'single')
return true;
}

?>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09/07/14 เวลา 00:07 น. โดย ustyle31 »

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 00:20 น. »
อ้ากกก โทดทีคับ ผมเขียนสลับไฟล์กัน  :'(

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 00:27 น. »
 :o ขาวจั๊ว


Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 00:27 น. »
รีเฟรชก่อนซักที สองทีครับ

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 01:24 น. » :D สุดยอด แล้วเราสามารถเพิ่มโค้ดสีลงไปเองได้ไหมครับ ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27/05/17 เวลา 17:32 น. โดย SUPPORT »

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 01:25 น. »
ได้ครับผม เพิ่มต่อๆ ไปเลยครับ  ;)

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 01:27 น. »
ของผมโค๊ดแรก ก็ไม่มีซะงั้น อดเลย

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 15:09 น. »
เจอปัญหาแล้ว ครับ เปิดใน Google Chrome ตรงช่องสีขาว หมดเลย ....  :'(
แต่ใช้ Mozilla Firefox ปกติ ...

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 16:24 น. »
เจอปัญหาแล้ว ครับ เปิดใน Google Chrome ตรงช่องสีขาว หมดเลย ....  :'(
แต่ใช้ Mozilla Firefox ปกติ ...

ลองรีเฟช ซักทีสองทีดูนะครับ ผมก็ใช้ โครม ตอนแรกก็ขาว แต่พอรีเฟชไปทีสองที ก็มาละ

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 09/07/14 เวลา 17:29 น. »
เจอปัญหาแล้ว ครับ เปิดใน Google Chrome ตรงช่องสีขาว หมดเลย ....  :'(
แต่ใช้ Mozilla Firefox ปกติ ...

ลองรีเฟช ซักทีสองทีดูนะครับ ผมก็ใช้ โครม ตอนแรกก็ขาว แต่พอรีเฟชไปทีสองที ก็มาละ

อ๋อ ๆ ได้แล้ว ......  :-*

Re: เพิ่มตัวเลือกสีตัวอักษร สวยๆ ให้ SMF
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24/07/14 เวลา 13:12 น. »
ทำแล้ว รีเฟรซหลายครั้งแล้วขึ้นขาวๆน่ะครับ ใช้เวอร์ชั่น 2.08 ยังงัยรบกวนแนบไฟล์ ให้หน่อยได้ไหมครับ GenericControls.template.php ขอบคุณครับ